N2102

STOREPARKER N2102 – zavisni parkirni sustav:

- Nadzemni sistem na dvije razine bez ukopne jame
- Udvostručenje broja parkirnih mjesta bez građevinskih zahvata
- Za upotrebu u zatvorenom prostoru
- Minimalna visina stropa 320 cm
- Maksimalna nosivost do 2t
- Jednostavna i brza ugradnja

n2102_01
n2102_02