N2202

STOREPARKER N2202 – zavisni parkirni sustav:

- Nadzemni sistem na dvije razine bez ukopne jame
- Udvostručenje broja parkirnih mjesta bez građevinskih zahvata
- Za upotrebu na otvorenom i zatvorenom prostoru
- Minimalna visina stropa 340 cm
- Maksimalna nosivost po platformi do 3t
- Jednostavna i brza ugradnja

n2202_01
n2202_02