N2502

STOREPARKER N2502 – zavisni parkirni sustav:

- Nadzemni sistem na dvije razine bez ukopne jame
- Udvostručenje broja parkirnih mjesta bez građevinskih zahvata
- Za upotrebu na otvorenom i zatvorenom prostoru
- Minimalna visina stropa 330 cm
- Maksimalna nosivost po platformi do 2,6t
- Jednostavna i brza ugradnja
- Noseći stupovi nalaze se na stražnjem dijelu parkirnog sistema i učvršćuju se u betonski zid
- Dodatni slobodni prostor za otvaranje vrata

n2502_01
n2502_02