N2503

STOREPARKER N2503 – zavisni parkirni sustav:

- Nadzemni sistem na tri razine bez ukopne jame
- Utrostručenje broja parkirnih mjesta bez građevinskih zahvata
- Za upotrebu na otvorenom i zatvorenom prostoru
- Minimalna visina stropa 525 cm
- Maksimalna nosivost po platformi do 2t

n2503_01
n2503_02