KIPPARKER N3302

KIPPARKER N3302 – nezavisni parkirni sistem:

- Parkirni sistem na dvije razine sa ukopnom jamom
- Kose platforme sa nagibom 4,5 i 6,5 stupnjeva. Bolje iskorištenje prostora
- Minimalna visina stropa 295 cm
- Dubina ukopne jame od 155/150 cm
- Maksimalna nosivost do 2t (2,3t) po platformi