KIPPARKER N3502

KIPPARKER N3502 – nezavisni parkirni sistem za zamjenu starih mehaniziranih parkirališta:

- Parkirni sistem na dvije razine sa ukopnom jamom
- Nagib platforme ovisi o dubini ukopne jame
- Minimalna visina stropa 280 cm
- Dubina ukopne jame od 120 cm
- Maksimalna nosivost do 2t (2,3t) po platformi