LIFTPARKER N4102

LIFTPARKER N4102 – nezavisni parkirni sistem:

- Parkirni sistem na dvije razine sa ukopnom jamom
- U gornjem položaju platforme su ukošene
- U donjem položaju platforme su horizontalne
- Minimalna visina stropa 290 cm
- Dubina ukopne jame 170/165 cm
- Maksimalna nosivost do 2t (2,5t) po platformi