Multiparker 710

Multiparker 710

<p>Multiparker 710 koristi pametne i pametne raspoložive površine i osigurava parkirno mjesto na 4 do 8 razina te samim time nudi uštedu prostora i posebno je prilagođen širim strukturama.</p>

Multiparker 720

Multiparker 720

Multiparker 720 namijenjen je manjim površinama tlocrta sa visokim strukturama, s naglaskom na postavljanje parkirnih mjesta jedna na drugu do visine od 50.

Multiparker 730

Multiparker 730

Multiparker 730 osigurava uštedu prostora parkiranjem tako da automobile postavite jedan pored drugog i na visoki stalak.

Multiparker 740

Multiparker 740

Multiparker 740 osigurava uštedu prostora parkiranjem tako što ćete automobile slagati jedan pored drugog, u sustav visokog spremišta.

Multiparker 750

Multiparker 750

Multiparker 750, prikladan je za građevinske kocke slične visokom stalku izrađenom od betona te samim time nudi parkirna mjesta u betonskoj konstrukciji bez čeličnih paleta i visine do 30 nivoa.

Multiparker 760

Multiparker 760

Multiparker 760 prikladan je za građevinske kocke slične visokom stalku izrađenom od betona, kao inačica kule ili jame. Automobili su jednostavno poredani jedan pored drugog.