Parklift 340

Parklift 340

Uz Parklift 340 moguća je smanjena ugradbena visina i mala dubina jama.

Obje platforme Parklift 340 nude smanjene dimenzije visine te pristupaju / izlaze nagibu. Nagib platforme je 5 ° / 9% i nudi parkiranje za automobile sa standardnim niskim ovjesom. Pojedinačna jedinica za 2 automobila i dvostruka jedinica za 4 automobila.

SPECIFIKACIJE

  • Dubina jama samo 155 cm
  • Smanjena jasna visina od 295 cm ili 305 cm
  • Širina platforme do 270 cm i 500 cm
  • Opterećenje platforme 2.000 kg
  • Dvostruka parking mjesta na raspolaganju
  • 1 vozna razina = 2 razine parkiranja = ušteda troškova
  • Nezavisno parkiranje
  • Niski troškovi održavanja
  • Visoka razina operativne i funkcionalne sigurnosti (njemački TÜV testiran, CE kompatibilan)
Varijacije proizvoda